M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Zardemalfehezid? Ja, allemaal leuk lief en aardig hoor!

Zardemalfehezid? Ja, allemaal leuk lief en aardig hoor!

Zardemalfehezid? Ja, allemaal leuk lief en aardig hoor!

‘O jee, een nieuw woord. Ik lees er eerst maar even overheen, hopelijk heb ik het niet nodig en begrijp ik straks toch wat er staat’.

Dit zou zo maar eens een gedachte kunnen zijn van een leerling met dyslexie.

Een nieuw woord, zoals zelfredzaamheid: de titel van deze blog, moet je helemaal lezen; daarvoor gebeurt er heel veel in je hoofd. Hiervoor heb je verschillende leesstrategieën nodig, die bij een leerling met dyslexie niet zo goed zijn geautomatiseerd zijn. Hij/zij krijgt hierdoor het totale woord niet ‘in beeld’.

Waarom kom ik nu met dit voorbeeld?

In deze maand zijn er weer open dagen van het voortgezet onderwijs en zullen vele ouders zich afvragen, naar welke school moet ik mijn kind sturen? Op welke school gaan ze het beste om met zijn/haar dyslexie?

Het hoofddoel ‘moet’ zijn om een leerling met dyslexie dat niveau aan onderwijs te laten volgen dat past bij zijn/haar leercapaciteiten. En daarvoor zijn twee dingen belangrijk

Een juiste begeleiding en zelfredzaamheid van de leerling.

Een juiste begeleiding

Klik even op de bovenstaande titel voor een overzicht van de rechten en plichten voor een leerling met dyslexie voordat je verder gaat met lezen. Mooi!
In het onderwijs is de zorg namelijk verdeeld over drie niveau’s. De docent in de klas, de mentor en tot slot de specialisten. Het allerbelangrijkste is dat zij dyslexie accepteren. Als ouder zul je je gedurende het gehele onderwijs in moeten blijven zetten voor je kind. Houd gemaakte afspraken bij en reageer wanneer ze niet worden nagekomen. Realiseer je ook dat het vaak gaan onwil is. Een docent/coördinator heeft naast jouw kind ook andere kinderen die zijn/haar aandacht ‘opeisen’. Blijf vooral goed met elkaar in gesprek.

Zelfredzaamheid

Niet alle zorg ligt bij de school. Als ouder kun je misschien inschatten hoe het met het zelfbeeld van je kind staat. Is dat wat beschadigd gedurende de basisschool dan moet dat eerst recht gezet worden. Daar kun je hulp voor inschakelen. Binnen mijn praktijk gebruik ik hiervoor de methode Teken Je Gesprek. Zo wordt op papier duidelijk hoe de leerling over zichzelf denkt en gaan we deze ‘niet-helpende gedachten vervangen door positieve ‘helpende gedachten’.

Als het zelfbeeld nog niet in orde is, is het vragen om hulp ook lastig. Iets wat een leerling met dyslexie gemiddeld meer moet doen. Wanneer je dat niet doet, omdat je je dan ‘dom’ voelt, betekent dat een extra belemmering. Dat kan aan de docent, maar beter en effectiever is het door naast een lieve vriend/vriendin te gaan zitten en het daaraan te vragen.

In hoeverre ben je bekend met het inzetten van hulpmiddelen. Voorleessoftware kan ervoor zorgen dat het leestempo weer omhoog gaat. De leerling kan weer meekomen met rest van de klas. Hier speelt  de pubertijd ook een rol, de meesten zullen de hulpmiddelen alleen bij een toets willen inzetten en misschien thuis. In de klas met anderen willen ze in deze periode van hun leven nu eenmaal niet opvallen. Dat heb je als ouder te accepteren.

Conclusie:

Welke school is het beste voor mijn kind?

Daar is dus niet een eenduidig antwoord op te geven. Helaas blijkt dat ook vaak pas wanneer ze daar echt naar school gaan.

Je kunt in ieder geval met de onderstaande dingen als bagage richting de open dagen gaan:

  • Hoe is jullie gevoel bij de school! Een goed gevoel doet wonderen voor het leren en voor de nodige motivatie. Naar welke school gaan vriendjes/vriendinnetjes? Onderschat deze sociale kracht niet.
  • Ga in gesprek aan met zorgcoördinator/dyslexiespecialist.
  • Vraag naar alle mogelijkheden voor ondersteuning; wat staat er op de dyslexiepas? (download het document)
  • Hoe is het met de zelfredzaamheid van mijn kind?

Hoe staat het met het zelfbeeld, durft het om hulp te vragen, zet het hulpmiddelen in,
Kan ik daar zelf een bijdrage aan leveren?

Zo heb je aan beide voorwaarden voldaan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe school.

Levert dat toch niet de juiste resultaten op dan kun je specifieke huiswerkbegeleiding gaan inzetten.

Kom dan naar de inloopavond van Iteach. Ik kan je alles vertellen over de aanpak die ik heb bij het maken van het huiswerk, het leren van de woordjes en de grammatica en het leren van de vakken zoals biologie en geschiedenis. Ook bij het aanpakken van faalangst, uitstelgedrag of perfectionisme.

Ik zie je graag op 17 januari:

Huis in de wijk

 Spuistraat 1, 7417 WM Deventer

Start: 19:30 – 21:00 uur

Meld je even aan via: info@IteachDeventer.nl

Meisje met schooltas op die vreugdesprong maakt

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: