M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

V.O. Voortgezet Onderwijs, maar ook Verwachtingsvolle Overstap

V.O. Voortgezet Onderwijs, maar ook Verwachtingsvolle Overstap

V.O. Voortgezet Onderwijs, maar ook Verwachtingsvolle Overstap.

En een verwachtingsvolle overstap is het zeker. Na een heerlijke zomervakantie, waar geen einde aan bleek te komen….

‘t Is weer voorbij die mooie zomer.’’ Gerard Kox heeft er in 1973 zo’n schattig liedje over gezonden. En een zomer hebben we gehad, de warmste ooit. Maar er is toch een einde aan gekomen.

In deze blog neem ik je mee naar het beging van de brugklas. Vol goede moed ga je natuurlijk van start. En in de eerste weken blijkt dat jij je als moeder drukker om alles hebt gemaakt dan zij. Maar daar ben je tenslotte dan ook moeder voor.

Maar nadat de eerste cijfers binnen rollen komen je zorgen toch weer bovendrijven. Het grootste gedeelte gaat ook steeds goed, alleen het leren van bepaalde vakken valt tegen.

Engels en Nederlands had je misschien wel verwacht, maar het leren van de vakken zoals geschiedenis en biologie gaat ook iets anders dan je had gehoopt.

Wat belangrijk is, is dat de begeleiding bij een leerling met dyslexie, meteen én goed begint, vanaf het moment dat de school begint. Ik kan hier niet alles gaan uitleggen, maar het scheelt wel wanneer je begrijpt waarom het leren van iets lastig is voor jouw zoon of dochter.

Ik pak er in deze blog het Engels even uit.

Wanneer je in groep 3 van de basisschool begint met het leren lezen, gaat dat stapsgewijs van BOOM, voorzichtig over naar BOMEN, etc. etc. Eerst alle letters van het alfabet, dan te beginnen met eenvoudige woordjes en pas vele jaren later komt daar de grammatica en allerhande van spellingsregels bij.

Wat gebeurt er bij het leren van het Engels (en ook het Duits en Frans) in de brugklas?

Je krijgt alles tegelijk voorgeschoteld. Van moeilijke woorden tot grammatica en spelling aan toe. Onze Nederlandse taal is aardig klankzuiver. Dat betekent dat wat je hoort ook zo opschrijft en wat je ziet ook zo uitspreekt. Bijvoorbeeld STOEL. Alle klanken die je hoort schrijf je ook zo op en alle letters die je ziet spreek je ook allemaal zo uit, zoals je gewend bent.

En dat is bij het Engels een heel ander verhaal.

Een klank die je hoort kun je soms wel op 5 verschillende manieren opschrijven.

Spreek de volgende woorden maar eens uit en kijk dan eens goed naar de spelling.

flEEce – hockEY, pEOple, tEAm en shE. Hoor je dat je in alle gevallen de klank [IE] uitspreekt, maar dat je die in geen van de gevallen hetzelfde schrijft.

En andersom geldt dat ook nog eens.

Sommige letters kun je wel op 5 verschillende manieren uit spreken. Luister maar eens goed:

flAt- fAther, About, smAll en dAy.

En daar zijn in het Engels ook nog eens nauwelijks regels voor.

Nu zijn die methodes natuurlijk goed uit gebalanceerd en hoe raar het nu dan ook mag klinken, de meeste leerlingen zijn dus in staat om zo een nieuwe taal aan te gaan leren. Die ‘weten’ naar verloop van tijd hoe je woorden uitspreekt en hoe je ze schrijft.

En daar zit het h’m nu in. Omdat dyslexie te maken heeft met de klanken van een taal, gaat deze vlieger niet op voor een leerling met dyslexie.

Het wegnemen van deze belemmeringen kun je niet, maar je kunt wel het volgende gaan doen om de Engelse taal zo goed mogelijk onder de knie te krijgen.:

  • Laat je zoon of dochter (beperkt) gaan gamen in het Engels. Daarmee gaan ze spelenderwijs met de taal aan de slag. Grote voordeel is dat er geen commentaar wordt gegeven op hun uitspraak of schrijfwijze en deze verbetert zich echt na verloop van tijd! Ze vragen aan elkaar hoe je woorden schrijft en zo leren ze zichzelf de taal eigen te maken. Oefening baart hier echt kunst!
  • Begin meteen met een juiste manier van leren van de woordjes.
    Ik heb er in het verleden een mooie blog over geschreven daar kun je dat allemaal in lezen: Laat me niet lachen…..A mnemonic?!

    Bijkomend voordeel is dat de eerste cijfers voor Engels in ieder geval geen dikke onvoldoendes zijn. Belangrijk, voor de broodnodige motivatie en het zelfvertrouwen.
  • Bekijk tot slot, samen wat ze van de regels van de grammatica begrijpen. Ga stapje voor stapje na of hun denkwijze klopt. Net zolang tot je uitkomt bij hun (eventuele) denkfout. Ik zie vaak dat ze de regels niet begrijpen en hoe kun je die dan gaan leren en toepassen?

Wil je nog meer weten wat een leerling met dyslexie nodig heeft om succesvol door het voortgezet onderwijs te kunnen komen?

Kom dan op 6 oktober a.s. naar DeDagvanDeDyslexie, tussen 10 en 16 uur; Bij Van Bruggen aan de Wechelerweg 52, 7415 EZ te Deventer.

Luisteren naar de lezing van o.a.
Anitia de Bruin: V.O. : Verwachtingsvolle Overstap
en naar
Carolien Poels: Engels leren met dyslexie….hoe doe je dat?

En er is nog veel meer!

Kaarten kun je kopen door op onderstaande afbeelding te klikken:

 

Allerhande logo's en DDvDD

En daarnaast krijg je aan het einde van DeDag een goody-bag mee ter waarde van €60,=

Zie ik je op 6 oktober??

 

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: