M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Privacyverklaring

 

Betreft: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Datum: 25 mei 2018

Inleiding

Vanaf 25 mei a.s.  gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
In de gehele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR.

Iteach wil u ook na 25 mei graag op de hoogte blijven houden van het nieuws omtrent dyslexie en de ontwikkeling van haar producten.

Wanneer u persoonsgegevens achterlaat bij Iteach, gebruikt en beveiligt Iteach deze volgens de eisen van de wet AVG.

De privacyverklaring is belangrijk.

Iteach vraagt alleen de strikt noodzakelijke informatie van u.

In dit document leest u welke gegevens Iteach van u gebruikt en waarvoor.

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

Doeleinden van Iteach voor het gebruiken van persoonsgegevens:

*) Het versturen van de wekelijkse dossiers naar de ouders van haar leerlingen
*) De maandelijkse facturering
*) Het versturen van een beoordelingsformulier
*) Het versturen van een Nieuwsbrief

Benodigde persoonsgegevens voor Iteach

*) Roepnaam van de leerling,
*) Achternaam van de leerling
*) Geboortedatum van de leerling
*) Naam ouder en /of verzorger van de leerling
*) Woonadres
*) E-mailadres van één van de ouders
*) Postcode, plaats
*) Telefoonnummer van de ouder en van de leerling
*) Naam van de school en het schooljaar
*) Na toestemming van de ouder eventueel contactgegevens van de docent school (naam en telefoonnummer)

Gegevens delen met anderen.

Indien strikt noodzakelijk kunnen met uw toestemming eventuele persoonsgegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer van uw kind aan een docent worden doorgegeven.
Uw persoonsgegevens worden verder nooit door Iteach aan derden doorgegeven.

Nieuwsbrief.

U wordt dan op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dyslexie, een blog, eventueel met een aankondiging van een evenement en een leuke wetenswaardigheid.

In het verleden heeft Iteach ook nieuwsbrieven verstuurd naar emailadressen, die verkregen ware via LinkedIn. In de nieuwsbrief van juni 2018 legt Iteach uit hoe zij met haar gegevens omgaat en kunt u zich hierop uitschrijven wanneer u geen nieuws meer wenst te ontvangen .

Van leerlingen voegt Iteach uw mailadres toe aan haar systeem voor het versturen van een nieuwsbrief. Ook hierbij geldt dat u zich hierop altijd kunt laten uitschrijven.

Voor zover relevant zal Iteach uw gegevens dan ook verwijderen uit haar e-mail bestand.

Bewaren van uw gegevens.

Iteach bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en maximaal twee jaar voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

Beveiligen van gegevens, geheimhouding.

Persoonsgegevens blijven bij Iteach.

Iteach treft de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw gegevens.

Bij Iteach heeft alleen Marlies van der Zanden toegang tot uw gegevens.

 Uw rechten

Indien u van mening bent dat dit regelement niet wordt nageleefd of dat de AVG niet op een juiste manier door Iteach wordt uitgevoerd.

Op uw verzoek zal Iteach uw gegevens zo spoedig mogelijk uit haar systeem verwijderen.

Op eventuele klachten van andere aard ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijk antwoord.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?
Dan kunt u een bericht sturen naar : info@IteachDeventer.nl of via het contactformulier van de website https://iteachdeventer.nl/contact/

In alle gevallen onder vermelding van ‘privacyverklaring’.

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: