M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Van leesplankje naar Veilig Leren lezen

Van leesplankje naar Veilig Leren lezen

365 dagen van Dyslexie; dag 39.

Van het leesplankje naar Veilig Leren Lezen.

Frater Cesarius Mommers is de grondlegger van de leesmethode die volgt op Aap-Noot-Mies, Veilig Leren Lezen. Deze frater was lid van de onderwijscongregatie van de fraters van Tilburg. Daarbij behoorde een jongensweeshuis met een eigen drukkerij en dus was alles bij de hand om z’n methode uit te proberen.

Al 1905 heeft een van de fraters een leesmethode die ook uitging van normaalwoorden. Woorden die zo klankenzuiver mogelijk waren. Het leesplankje  begon met aap-roos-zeef. Het leesplankje werd natuurlijk eerst alleen maar op Katholieke scholen gebruikt. Frater Cesarius Mommers begon in 1946 in de eerste klas van een lagere school in Tilburg. Voor de tweede wereldoorlog zijn er twee stromingen die lijnrecht tegenover elkaar staan, de zgn. analytisch-synthetische  en globaalmethode. Mommers wilde beide methodieken samen voegen tot een structuurmethode.

Vanaf 1958 was een experimentele versie van zijn methode in omloop, toen alleen nog maar op katholieke scholen.

Veilig Leren Lezen

 

 

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: