M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Het leesplankje: dat zit slim in elkaar.

Het leesplankje: dat zit slim in elkaar.

leesplankje 1910 versie 1

Het leesplankje aap, noot. mies uit 1910. Na 1970 is het plankje niet meer in het Nederlandse onderwijs gebruikt.

 

365 dagen met dyslexie: dag 36

Wie dacht dat het leesplankje alleen maar een aantal willekeurige woorden achter elkaar is, heeft het goed mis. Als je er beter naar kijkt, zit er wel degelijk een systeem in. Het werd ontwikkeld door drie begaafde onderwijzers: Mattheus Hoogeveen, Hindericus Scheepstra en Jan Ligthart. Het plankje bevat 15 normaalwoorden. 15 Woorden die helemaal klankzuiver zijn, waarbij ook nog eens alle klinkers de revue passeren. De korte- de lange- en de tweetekenklanken, waarvan ik alleen wel  de AU mis? In het woord Wei-de, komt de ‘stomme klinker’ aan bod. Het streepje boven de a bij schapen, geeft aan, dat de klank hier verlengt wordt, omdat de a hier aan het einde van de lettergreep staat. Kortom alle beginselen van het lezen zijn aanwezig in het leesplankje.

 

 

5 februari 2016
F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: