M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

De structuurmethode van Frater Mommers

De structuurmethode van Frater Mommers

365 dagen met Dyslexie; dag 41

De uitleg van de twee verschillende methodes is als volgt:

De analytisch-synthetische methoden hierbij gaat het om het herkennen van normaalwoorden in aparte letterklanken. Een Normaalwoord is een woord wat qua klank zo zuiver mogelijk is. Dus bij apart uitspreken van de letters moeten deze zoveel mogelijk dezelfde klank hebben als in het woord, de zgn woordsynthese moet een logisch gevolg zijn. Daarnaast moeten ze zo gemakkelijk mogelijk kunnen worden ontbonden.

Bij de globaalmethode  werkt het precies andersom. Hier wordt het woord als een natuurlijk geheel beschouwd, die de kinderen spontaan gebruiken om nieuwe woorden te leren. In de jaren dertig stonden deze opvattingen lijnrecht tegenover elkaar, maar na de Tweede Wereldoorlog kwamen er steeds meer gecombineerde aanpassingen.

Mommers heeft deze beide methodieken samengevoegd tot een structuurmethode. Hierbij moesten de kinderen heel bewust en nadrukkelijk de woordbeelden structureren. Het snel begrjipen van de structuur van ons spellingssysteem was een zeer belangrijk onderdeel. Vanuit deze opvatting bedacht Mommers zeven uitgangspunten voor deze methode, die in alle versies van de methode Veilig leren lezen nu nog terug te vinden zijn.

Dyslectische leerlingen hebben veel baat bij het begrijpen van de klankstructuur van ons spellingssysteem. En ondanks dat de meeste basisscholen met de methode Veilig Leren Lezen werken, is de aandacht voor de klankstructuur helaas te weinig voor deze speciale leerling. Vandaar dat daar andere middelen voor zijn. Maar daarover later in dit jaar meer.

Frater Mommers

Frater Mommers

10 februari 2016
F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: