M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Leerkracht versus Cito

Leerkracht versus Cito

Leerkracht versus Cito

De allesbepalende toetsCito 3

 Nog niet zo lang geleden was de Cito-toets in groep 8 de (bijna) allesbepalende eindtoets van de basisschool. Daar hing toch wel voor een groot gedeelte het advies van af voor het Voortgezet Onderwijs. Eerst de Cito en dan pas het advies van de leerkracht.

Zenuwen vooraf

En dat is natuurlijk ook nogal wat. Het gevolg was dat de leerlingen zich extra zenuwachtig maakten over deze toets, want stel nu dat je hem verknalde. Al helemaal geen fijne gedachte als je toch al wat last had van spanningen voorafgaand aan een test. Spanningen die misschien wel veroorzaakt worden door het feit dat een leerling kampt met dyslexie. Een Cito kan gelukkig worden gemaakt met de inzet van hulpmiddelen. Maar zelf heb ik meegemaakt dat deze middelen op de dag van de Cito niet voor elkaar waren. Uiteindelijk heeft mijn zoon zich wel gered, maar als zijn moeder kostte mij dat toch weer een loopje naar de school, om hierover opheldering te vragen.

Het nadeel van een zwaarwegende toets

 Een ander nadeel was dat sommige ouders sterk de indruk hadden dat hun kind naar een hoger niveau kon, en daarom werden er speciale Cito-trainingen in het leven geroepen.
Nu begrijp ik dat een ouder soms gewoon ‘weet’ dat zijn kind meer in huis heeft, maar het niet laat zien op de basisschool. Die kinderen hebben vaak ook een bepaalt traject doorlopen, er speelt bijvoorbeeld dyslexie. Door de jaren heen bouwen zij dan een beeld van zichzelf op en gaan daar ook naar functioneren. Er wordt toch een soort stempel op een dergelijk kind gedrukt.
Ik maak het in mijn praktijk echter mee dat een leerling toch op het Voortgezet Onderwijs ineens vleugels krijgt, en niet zelden hadden de ouders achteraf dan gelijk. De leerling kan hier een frisse start maken en pakt deze kans!
Maar wanneer het alleen maar gaat om het verkrijgen van een hoge Cito-score is het een ander verhaal. Dan gaat het erom dat ouders hun kind naar een Cito-training sturen in de hoop dat ze dan een hogere score behalen. En met deze score naar een hoger niveau kunnen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de toets.

Nu spreekt de leerkracht

 Daarom is het ook prettig dat tegenwoordig de Cito niet meer doorslaggevend is. Dat levert dan meteen weer onvoorziene problemen op.

Zo las ik laatst in de krant dat leerkrachten een leerling met rekenproblemen,
adviseren om naar een lager niveau te gaan, i.v.m. de dreigende verplichte rekentoetsen.

Mocht dat echt zo zijn, dan is dit geen positieve ontwikkeling. De rekentoets is immers pas over 4 jaar, en dan kan er nog van alles gebeuren. Maar dit soort dingen treden op wanneer je regels gaat veranderen. Het zou wenselijk zijn wanneer de leerkrachten uit het basisonderwijs goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en afspraken die gelden op het Voortgezet Onderwijs. Om in de toekomst dit soort verkeerder afwegingen voor te zijn.

Cito wordt een gewone toets

 Wat er dan wel moet gebeuren is dat de zwaarte van de Cito af moet. daarom is de regel omgedraaid. Het advies van de leerkracht is leidend. Immers die heeft zijn leerling het hele jaar al in de klas en heeft dus een goed overzicht over zijn /haar capaciteiten. Fijn wanneer je niet zo goed scoort op taal, maar wel op andere vlakken je talenten hebt liggen. Eerst advies en aanvullend, ter controle, de Cito. Dat maakt dat deze toets een meetinstrument wordt en geen doel meer op zich. Tijdens de gehele basisschool worden de leerlingen zo jaarlijks gewoon getoetst. Zo komt er een goed leerlingvolgsysteem te liggen. De naam Cito moet een andere lading krijgen, al zal dat nog wel even duren, en dat is begrijpelijk.

Maar het toetsen van leerlingen gebeurde ook al in de tijd dat het onderwijs nog via het leesplankje werk gegeven. En daar is niets mis mee. Het is prima dat er een meetinstrument is die bepaald waar de leerling staan.

Mocht daaruit blijken dat de leerling op bepaalde onderdelen onvoldoende scoort dan is bijles eerder op zijn plaats. En dat is meer dan alleen maar het opnieuw aanbieden van de lesstof. Naast het begrijpen van de stof moet de leerling deze ook zo veel mogelijk kunnen toepassen en de verbanden hierin gaan begrijpen.

Ben je na het lezen van deze blog geïnteresseerd in het volgen van bijlessen, dan kan dat bij I teach. Dan kan zowel voor het basis- als het voortgezet-onderwijs.

Speerpunten liggen op de vakken Nederlands, Engels Wiskunde en Rekenen.

Met dat rekenen komt het in dus wel goed!

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: