M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Kinderen niet dupe sluiting Ambelt

Kinderen niet dupe sluiting Ambelt

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs houdt de vinger aan de pols bij de aanstaande sluiting van De Ambelt. Dat zegt hij in een reactie op Kamervragen van de PvdA.
De Ambelt, school voor speciaal onderwijs, heeft besloten zichzelf per 1 augustus 2017 op te heffen. Voor de 2.100 leerlingen wordt een plek gezocht op een school voor speciaal onderwijs onder een ander bestuur of bij een reguliere school voor primair of voortgezet onderwijs.
Dekker vindt dat geen enkele leerling van De Ambelt de dupe mag worden. “Ik deel de mening dat geen enkele leerling thuis moet komen te zitten. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod over de regio. Bij het wegvallen van De Ambelt herschikken de schoolbesturen samen de ondersteuningsprofielen van de scholen. Als een leerling of als ouders de plek op de nieuwe school niet passend vinden, kunnen zij in eerste instantie in gesprek gaan met de school. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen de onderwijsconsulenten worden ingeschakeld. Ik houd daarbij een vinger aan de pols. Speciaal onderwijs blijft beschikbaar voor kinderen die dat nodig hebben”, zegt de staatssecretaris van onderwijs.
Het Zwolse SP-Kamerlid Tjitske Siderius heeft ook vragen gesteld over opheffing van De Ambelt, eerder zelfs dan de PvdA, maar ze heeft nog geen antwoord gekregen. Ze trekt hierover maandag aan de bel.

Sander DekkerStaatssecretaris Sander Dekker

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: