M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Herken dyslexie

Herken dyslexie

Wanneer een leerling op alle vakken wel een ontwikkeling door maakt, maar op het lezen/spellen significant achterblijft, is dat een teken aan de wand. Daarvoor is het niet nodig om alleen een D- of E-score te halen. Wanneer alle andere vakken een A-score hebben is het behalen van een C-score hierop óók een juist teken. 

Een leesachterstand of dyslexie?

Het hebben van een leesachterstand is iets anders dan dyslexie. In groep 2, 3 of 4 spreek je nog van een leesachterstand. Pas wanneer er op school is aangetoond dat het om een hardnekkig probleem gaat en er sprake is van een heuse achterstand komt de term dyslexie in beeld. Dan volgt een traject om de verklaring aan te vragen.

Wat is dyslexie?

Het woord Dyslexie komt uit het Grieks. ‘Dys’ betekent ‘lezen’ en ‘lexie’ betekent ‘weinig woorden’.

Vrij vertaal dus: met weinig woorden ‘kunnen’ lezen. In de praktijk staat het voor het moeilijk aanleren van lezen en/of spellen op woordniveau. Vaak ook in combinatie met moeizaam kunnen schrijven. 

Het effect van dyslexie is vaak vele malen groter. Iets wat goed te zien is in het wiel van Dyslexie.

Zeker niet dom!

Gelukkig is er tegenwoordig veel meer bekend is over dyslexie. Helaas blijft het hardnekkige vooroordeel bestaan dat dyslexie iets te maken zou hebben met dom zijn. Maar het zegt helemaal niets over iemands intelligentie! Lees- en spellingproblemen komen voor op elk intelligentieniveau. Een leerling lijkt vaak ‘dom of lui’ door de leesproblematiek, maar is dat beslist niet.

Het is geen onwil, maar onmacht!

Dyslexie begeleiding gedurende de gehele schoolcarrière!

Als er uiteindelijk sprake is van dyslexie is het een misverstand dat de leerling voldoende heeft gehad aan de tijdelijke extra begeleiding. Zodra de ergste achterstand is weggewerkt stopt deze veelal weer. Maar dyslexie heb je en raak je niet weer kwijt. 
Er is dus gedurende de hele schoolcarrière begeleiding nodig om uiteindelijk goed te kunnen slagen. Maak zelf al een start door vooral ‘weer’ complimenten te gaan geven voor alles wat allemaal wél goed gaat. De rest komt dan met de juiste begeleiding wel goed.

Ik ga graag met je aan de slag! Dat kan als particulier of als school.
Vul je gegevens in het onderstaand formulier in en ik neem snel contact met je op.

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: