M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Passend Onderwijs: geld voor zorgkind komt te vaak niet in de klas

Passend Onderwijs: geld voor zorgkind komt te vaak niet in de klas

Passend onderwijs

Op 6 december j.l. schreef het NRC het volgende artikel. “Dekker: geld voor zorgkind komt te vaak niet in de klas”.

Het blijft ons voorlopig nog wel bezighouden om het echt Onderwijs echt Passend te maken. Vreemd genoeg valt het hebben van enkelvoudige dyslexie niet onder de vlag van het oude ‘rugzakje’ en zo valt deze leerling dus niet onder de noemer van een zorgleerling. Een basisschool kan wel extra hulp krijgen van de ambulante begeleider van de SBaO school in het samenwerkingsverband.

In het artikel gaat het dus voornamelijk over kinderen die vanwege andere problematiek thuis komen te zitten. Toch wil ik dat graag bij je onder de aandacht brengen.

Het gehele artikel kun je hier lezen.

Wat ik er voor nu even uit haal is het feit dat er dus 4200 kinderen thuis zitten omdat scholen hen op geen enkele manier onderwijs kunnen bieden. Scholen waarvan bekend is dat het daar beter gaat zouden in contact moeten worden gebracht met scholen die nog niet zo ver zijn.

Het is in het belang van alle partijen dat deze kinderen zo snel mogelijk hun onderwijs weer oppakken.

In de brief van Dekker aan de Kamer staan ook cijfers over het aantal kinderen dat thuis zit en niet naar school gaat. Het blijkt dat het aantal kinderen dat korter dan drie maanden thuis zat, is gedaald. Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuis was is echter gestegen – met 16 procent tot 2.592 kinderen. Er zijn ook kinderen die niet op scholen staan ingeschreven. En dat brengt het totale aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuis zit op 4.200.

Er is altijd een hoop te doen om deze groep; het gaat om kinderen die recht hebben op onderwijs maar het (te lang) niet krijgen

Er is altijd een hoop te doen om deze groep; het gaat om kinderen die recht hebben op onderwijs maar het (te lang) niet krijgen. Passend onderwijs moet voor hen uitkomst bieden. Scholen hebben een zorgplicht en dienen een geschikte plek te vinden.

Maandag kwam de Onderwijsraad met een advies over passend onderwijs. De raad schreef dat nog niet alle leerlingen een goede plek hebben gevonden. Dekker ziet dat er regionale verschillen zijn; „Het gaat op de ene plek beter dan op de andere”.

Foto van thomas Dekker minister van OnderwijsSander Dekker

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: