M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Verklaring Dyslexie via Sine Limite

Verklaring Dyslexie via Sine Limite

Dyslexieverklaring via Sine Limite

“De Deventer basisscholen betalen samen onderzoek naar de ernst van dyslexie bij een kind. In de meeste andere steden moeten ouders de onderzoekskosten voor zo’n dyslexieverklaring zelf betalen als de ernst van de dyslexie net niet erg genoeg is.” Dat gaat Sine Limite wel doen in Deventer.

Waarom is een verklaring zo belangrijk?

Wanneer er bij een leerling wel sprake is van hardnekkige problematiek bij het leren lezen en / of spellen is het van belang dat deze leerling ook een juiste begeleiding krijgt. De basisschool biedt dan extra hulp aan en kijkt na verloop van tijd of dat heeft geholpen. Als je wel de signalementen hebt dat er sprake is van dyslexie maar bij het testen erop steeds ‘iets te goed scoort’, heb je vervolgens ook geen recht op extra hulpmiddelen. Dan blijft specifieke zorg ook vaak uit. Dat hangt dan van de school af hoe zij hier mee om gaan.

Een deel van het geld vanuit het Passen Onderwijs wordt nu ingezet om ook deze groep leerlingen te testen op dyslexie. Er zijn namelijk vele gradaties aanwezig alleen kunnen we daar nog te weinig onderscheidt in maken. Op die manier krijgen alleen kinderen met een ernstige vorm van dyslexie een verklaring en uiteindelijk de juiste behandeling. Terwijl het ook bij de groep die daar ‘omheen zit’ van even groot belang is dat ook zij een juiste begeleiding krijgen en toegang tot de hulpmiddelen.

Niet goed kunnen lezen en / of spellen heeft altijd een grote impact op een leerling. De juiste begeleiding zorgt ervoor dat deze wel bij zijn of haar leercapaciteiten kan uitkomen. Dat kan frustraties, gedragsproblematiek en het eventueel vormen van faalangst voorkomen.

Sine Limite geeft deze leerlinge zo het recht op bepaalde zorg, iets waar ze hun hele schoolcarrière profijt van zullen hebben.  

Uiteindelijk wel een dyslexieverklaring, maar: ‘Deze kinderen krijgen dan geen behandeltraject, we kijken samen met de school hoe we het beste kunnen handelen’, aldus de dyslexiedeskundige.

En dan zou een juiste methode Taal in Blokjes kunnen zijn!

 

 

 

meisje achter computer

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: