M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

met Dyslexie naar de Brugklas?

met Dyslexie naar de Brugklas?

met Dyslexie naar de Brugklas?

poppetje met ladder op stapel boeken geklommen

 

 

Ik vond de overstap van het basisonderwijs naar de brugklas misschien nog wel een grotere stap dan dat mijn zoon dat vond. De hele periode van de basisschool was ik op wat voor een manier wel bezig geweest met dyslexie. Ik wist inmiddels wat de knelpunten waren en alhoewel het daar ook niet altijd even goed verliep was ik ‘dicht in de buurt’ en kon ik er snel op inspringen. Nu moest mijn zoon dat toch zelf gaan doen. Eigenlijk wilde ik wil mijn zoon behoeden voor nieuwe teleurstellingen, verdriet en frustraties.

 

Want waar ging hij straks tegenaan lopen? Ik had van alles gehoord over het moeilijk leren van de vreemde talen. Hij moest veel meer gaan lezen, maar wilde geen hulpmiddelen gebruiken. Hij moest ook ineens een behoorlijk eind reizen om bij school te komen. Zou dat allemaal wel goed gaan?

 

Nou mijn zoon ging fluitend naar school. Was de basisschool op nog geen 200 meter van ons huis, nu moest hij op de fiets naar het station en met de trein naar Wijhe. Maar klagen deed hij niet.
Pas later heb ik gemerkt dat die overstap voor hem ook als een soort nieuw begin heeft gewerkt. De ‘stempel’ van de basisschool was eraf. Hij kon veel meer zichzelf zijn.

Hij bleek ook veel relaxter te zijn dan zijn moeder. Was ik vroeger iemand die hard ging studeren als het niet lukte, want enige vorm van dyslexie is mijn ook niet vreemd, zag ik bij mijn zoon het tegenovergestelde. Ook niet altijd goed, maar qua energie wel beter. Ik smeet ermee. Hij ging er zuinig mee om en had daardoor tijd voor andere dingen. Deed ook geen dingen waarvan hij het nut niet in zien. Dat was de levensles die ik van hem kreeg.

Bleef natuurlijk wel de problematiek van de dyslexie overeind staan. De nieuwe vreemde talen die lastig waren om te leren. De woordjes en de grammatica.. De vele regels bij de Nederlandse grammatica en de werkwoordspelling. Geschiedenis of biologie waarbij hij veel moest lezen. En hoe moest hij eigenlijk gaan leren. Ik hoorde mijn jongste zoon laatst zuchtend zeggen : ‘Ik had werkelijk geen idee hoe ik moest gaan leren”.

Kortom, ik heb de afgelopen jaren toch nog regelmatig moeten bijspringen. Maar ik kwam er steeds meer achter hoe ik dat het beste kon doen. Bijvoorbeeld dat het leren van de woordjes bij Engels zo lastig was omdat je daarbij een bepaalde klank op tenminste vijf verschillende manieren kunt schrijven en daar weinig regels voor zijn. Als je begrijpt waarom je zoon of dochter hier tegenaan loopt kun je ook gericht op zoek gaan  naar oplossingen.

Om ervoor te zorgen dat jij straks weet wat  je te wachten staat heb ik deze informatie in een workshop verwerkt, met als titel :

Workshop: met Dyslexie naar de Brugklas?

Over de volgende onderwerpen krijg je het belangrijkste te horen:

  • Het belang van een ‘warme overdracht’ naar het VO.
  • Een andere ondersteuning op het VO
  • De noodzaak van het begrijpend lezen
  • Wat zijn de moeilijkheden bij Nederlands
  • Waarom zijn de vreemde talen lastig
  • Waarom is geschiedenis vaak ook lastig
  • Is er sprake van faalangst
  • Het verschil in reactie van jongens en meisjes.

Aan het einde van de workshop heb je zo een beknopt overzicht. Bespreek dat eens met je zoon of dochter.
Zo weten jullie allebei wat je kunt gaan verwachten en is de start op het Voortgezet Onderwijs goed!

 

Wanneer:           9 februari 2017

Vanaf :                 19:00 – 21:00 uur

Waar:                   Atelier van Kikajon, Nieuwstraat 60 te Deventer.

Kosten:                €25,= inclusief koffie/thee en een informatiemapje.

Het atelier is niet zo groot. Er is maximaal plaats voor 10 personen!

Workshop naar VO
F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: