M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Dyslexie bestaat, maar slecht leesonderwijs ook

Dyslexie bestaat, maar slecht leesonderwijs ook

Dyslexie bestaat, maar slecht leesonderwijs ook.

Om de discussie van de afgelopen weken goed af te ronden kan het artikel van Prof. A. van der Leij niet ontbreken.

Ik denk dat hij de koe goed bij de horens vat. Dyslexie bestaat wel degelijk, maar helaas slecht leesonderwijs ook. En het een kan niet los van het ander worden gekoppeld.

De slotopmerking van prof. Anna Bosman dat zij betwijfelde of dyslexie wel zou bestaan, was een flinke angel voor iedereen die dagelijks aan de lijve ondervindt hoe lastig het is wanneer je wel goed je best doet, maar het niet lukt om tot goed lezen te komen.

Dat leidde inderdaad de aandacht af van het probleem waarom er toch zo veel leerlingen zijn met een dyslexie verklaring.

Prof. A. van der Leij legt het als volgt uit:

Het aantal leerlingen met een verklaring is opgelopen tot zo’n 12 %. Bij laaggeletterdheid is het beeld nog somberder: 18%. Daar zit een zekere overlap in. HET kenmerk van dyslexie is immers zwak technisch lezen en spellen en dat is ook een van de belangrijkste kenmerken van laaggeletterdheid.

Dyslexie bestaat. De wildgroei is zeer eigenaardig omdat een van de kerncriteria voor de diagnose van dyslexie is, dat er aantoonbaar goed onderwijs moet zijn gegeven. Juist om de invloed van het onderwijs zo uit te filteren en het aantal binnen de perken te houden.

Al vanaf 1994 is het bekent dat er problemen zijn binnen het onderwijs. Er zit verandering is, maar ‘er zijn mechanismen in het onderwijs die gelijke kansen belemmeren’. Dit houdt vooral stand bij leerlingen van laaggeletterde. bij dyslexie ligt dit iets anders.   Kinderen van welgestelde ouders hebben wel vaker een dyslexieverklaring, volgens de PO-raad (AD 10-2)

Als je door je oogharen kijkt kun je nu stellen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben deze krijgen aangeboden  (langere tijd bij toetsen en examens, gebruik van laptop/koptelefoon met spellingscorrectie en luisterfunctie, etc.). Maar de maatregels worden te gemakkelijk ingezet en veerbloemen zo een tekortkoming van het onderwijs. Waarbij kinderen van laaggeletterde, minder welgestelde ouders, geen gelijke kansen krijgen.

Tot slot pleit prof. A. van der Leij om het onderwijs op twee punten te gaan verbeteren.

Dit betoog neem ik letterlijk over omdat ik het niet beter kan verwoorden.

Ten eerste, het onderwijs in de klas aan te passen aan de verschillende behoeften van de leerlingen.

Ten tweede in aanvulling (en deels vooruitlopend) daarop preventieve hulp te geven aan alle leerlingen die in groep 2 risico lopen op laaggeletterdheid. Daarbij wordt, gebruik makend van computer/tutorondersteuning, intensieve, individuele en langdurige begeleiding gegeven in de hele fase waarin geletterdheid tot aan automatisering toe wordt aangeleerd, groep 2-4. Daarmee wordt het onderwijs verbeterd, laaggeletterdheid bestreden en het aantal dyslectici en zittenblijvers sterk verlaagd, onafhankelijk van milieu en intelligentie.

Vier vliegen in een klap en, omdat ouders, vrijwilligers of oudere leerlingen kunnen optreden als tutor, betaalbaar.’

En hiervoor bestaan verschillende methodes. Een daarvan is Taal in Blokjes.

Een methode die Iteach ook gebruikt binnen haar praktijk.

 

 

lezendemeisjes

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: