M: 0 6 - 2 5 0 8 5 8 9 0

Stichting Taalhulp voor lees- en spellingsproblemen of dyslexie

Stichting Taalhulp voor lees- en spellingsproblemen of dyslexie

In de krant GN Arnhem-Zuid van 14 oktober staat een artikel over de methode Taal in Blokjes die in te zetten is bij lees- en spellingsproblemen of dyslexie. Gelukkig hoef je voor een begeleiding niet helemaal naar Arnhem, maar kan dat ook in Deventer, bij Iteach.

Taal in Blokjes kan ook worden ingezet bij leerlingen die achterlopen met lezen, zonder dat daarvoor eerst moet worden gewacht tot er een eventuele diagnose is van dyslexie. Zo kan al tijdig worden begonnen met het wegwerken van de opgelopen taalachterstand, dit om erger leed te voorkomen.

Wetenschappelijk is bewezen dat deze manier van aanpak werkt. Ten eerste omdat deze methode zich richt op de klanken van onze taal. Het klankbewustzijn stimuleert, iets wat bij mensen met leesproblemen niet voldoende tot ontwikkeling komt. Mede omdat voor hen hiervoor te weinig aandacht wordt geschonken in de gebruikelijke methodes van de scholen. Ten tweede omdat dit een multi-sensorische methode is, wat betekent dat de taal op verschillende manieren wordt aangeboden waardoor het beter beklijft bij deze leerlingen.

Bij Taal in blokjes worden de klanken uit de Nederlandse taal opgedeeld in 7 groepen die elk een eigen kleur hebben. Hierdoor wordt de klankstructuur van ons taalsysteem zichtbaar. Vervolgens worden aan deze klankstructuur spellingsregels gekoppeld, waardoor leerlingen gaan begrijpen hoe de taal in elkaar zit.

 

Taal in Blokjes 5

F
F
Contact Me :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: